ZAPYTANIE OFERTOWE 1/CE/2015

CE Consultant sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu informuje o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie firmy informatycznej, która:
  1. wykona wersję ostateczną dedykowanego system informatycznego.
  2. wykona testy całości systemu (testy komunikacji z partnerami, testy integracyjne, testy wdrożeniowe i obciążeniowe, testy po stronie Partnerów)
  3. wdroży system u Zamawiającego.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/CE/2015 wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 w formacie PDF do pobrania tutaj. 

Pełna treść dokumentów umożliwiających zapoznanie się z wymogami systemu (zał nr 1):
  1. specyfikacja funkcjonalna systemu B2B 

  2. specyfikacja techniczna i architektura systemu B2B 

  3. mapa procesów 


możliwe są do odebrania osobiście w siedzibie spółki CE Consultant sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław lub otrzymania w formie PDF na adres e-mail zainteresowanego. Wszystkie w/w dokumenty dostępne będą po wcześniejszym podpisaniu i dostarczeniu do siedziby spółki umowy NDA (do pobrania tutaj) - podpisanej przez osoby uprawnione z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w treści zapytania ofertowego nr 1/CE/2015.ZAPYTANIE OFERTOWE 1/CE/2014

CE Ubezpieczenia sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu informuje o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie firmy informatycznej, która wykona wersję beta dedykowanego systemu informatycznego. Wersja beta systemu zawierać będzie:

1) moduł wersjonowania – moduł ten każdą ofertę wystawioną danemu klientowi będzie zapisywał w systemie i wersjonował w celu umożliwienia jednoznacznego wskazania oferty w systemie tożsamej z ofertą otrzymaną przez klienta i równocześnie tożsamą z ofertą rozliczaną z partnerem. Moduł jest niezbędny w celu ewidencji i monitorowania działalności Wnioskodawcy w kontekście współpracy z danym partnerem
2) moduł generowania dokumentów (gotowych umów ofert, porównań itp.)
3) moduł wyszukiwania – odpowiedzialny będzie za wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów wymienianych pomiędzy partnerami (np. oferty złożonej danemu klientowi, podpisanej umowy itp.) po różnych parametrach: produkcie, nazwie partnera, czy po parametrach oferty bądź danych klienta.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/CE/2014 wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 w formacie PDF do pobrania tutaj.

Pełna treść dokumentów umożliwiających zapoznanie się z wymogami systemu:
- specyfikacja funkcjonalna systemu B2B
- specyfikacja techniczna i architektura systemu B2B
- mapa procesów
możliwe są do odebrania osobiście w siedzibie spółki CE Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław lub otrzymania w formie PDF na adres e-mail zainteresowanego. Wszystkie w/w dokumenty dostępne będą po wcześniejszym podpisaniu i dostarczeniu do siedziby spółki umowy NDA (do pobrania tutaj) - podpisanej przez osoby uprawnione.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/CE/2013

CE Ubezpieczenia sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu informuje o ogłoszeniu przetargu na:
1)Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B.
2)Opracowanie specyfikacji technicznej i architektury systemu B2B.
3)Opracowanie mapy procesów.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/CE/2013 wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 w formacie PDF do pobrania tutaj.

Pełna treść formularza oferty w formacie DOCX do pobrania tutaj.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/CE/2013

CE Ubezpieczenia sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu informuje o ogłoszeniu przetargu na:
1)Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej systemu B2B.
2)Opracowanie specyfikacji technicznej i architektury systemu B2B.
3)Opracowanie mapy procesów.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 2/CE/2013 wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 w formacie PDF do pobrania tutaj.

Pełna treść formularza oferty w formacie DOCX do pobrania tutaj.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/CE/2013

CE Ubezpieczenia sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu informuje o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie firmy informatycznej, która wykona wersję alfa dedykowanego system informatycznego. Wersja alfa systemu zawierać będzie :

- silnik systemu,

a także moduły:

- moduł pobierania danych z systemów partnerów, który odpowiedzialny będzie za odbieranie wszelkich danych wysyłanych z systemów partnerskich do systemu Wnioskodawcy

- moduł wysyłania danych – moduł realizujący funkcje wysyłania danych z systemu Wnioskodawcy do systemów partnerów (podpisane przez Wnioskodawcę umowy bądź inne zawiadomienia muszą być zaewidencjonowane w systemie danego Partnera);

- moduł tłumaczący dane z systemów partnerów do formatu obsługiwanego przez system Wnioskodawcy- jego zadaniem będzie tłumaczenie danych przekazywanych na interfejsach między aplikacyjnych na dane zrozumiałe dla systemu informatycznego. Jest to niezbędny krok do implementacji wymiany danych zgodnie z wymaganiami wybranego standardu wymiany danych (EDI, XML) i zapewnieniu kompatybilności integrowanych systemów.

- moduł generowania porównań – niezbędny w celu umożliwienia porównywania ofert.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 3/CE/2013 wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2 w formacie PDF do pobrania (tutaj).

Pełna treść dokumentów umożliwiających zapoznanie się z wymogami systemu:

- specyfikacja funkcjonalna systemu B2B. - specyfikacja techniczna i architektura systemu B2B. - mapa procesów

W/w dokumenty możliwe są do odebrania osobiście w siedzibie spółki CE Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Łużycka 21, 51-111 Wrocław lub otrzymania w formie PDF na adres e-mail zainteresowanego.

Wszystkie w/w dokumenty dostępne będą po wcześniejszym podpisaniu i dostarczeniu do siedziby spółki umowy NDA (tutaj) podpisanej przez osoby uprawnione.