stopka

Wrocław, dnia 26.04.2006r.
WR/PG/FIN/142/06/KC


ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY


TUiR WARTA S.A. Makroregion Zachodni zaświadcza, iż Pan Arkadiusz Całka prowadzący Biuro Kapitałowo Ubezpieczeniowe „CAŁKA ENTERPRISES” A. Całka, ul. Dokerska 32, 54-142 Wrocław, współpracuje z naszym Makroregionem w zakresie ubezpieczeń finansowych od 2000r.

W czasie współpracy za pośrednictwem biura zawierane były ubezpieczenia finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraza usunięcia wad i usterek.

Od początku współpracy z wystawionych gwarancji na rzecz klientów biura „Całka Enterprises” zostały wypłacone dwa odszkodowania na łączną sumę 43 061,50 PLN.


Z poważaniem
warta podpis